Hlavná navigácia
Navigácia

GeoSYSTEM

Aktuálne ceny sú platné iba pri tovare a množstve, ktoré máme na sklade. Pokiaľ objednáte tovar (alebo množstvo), ktorý nemáme na sklade, nedokážeme vám ceny garantovať. Pokiaľ dôjde k zvýšeniu ceny pri vašej objednávke, budeme vás informovať a budete mať možnosť objednávku zrušiť alebo upraviť.

Termín dodania 1 - 6 týždňov. V termíne dodania a dostupnosti tovaru môže dôjsť kedykoľvek k zmene, v týchto prípadoch Vás budeme informovať.

Plastová zatrávňovacia dlažba GeoSYSTEM je ekologická, bezpečná a pevná vo všetkých oblastiach použitia vďaka prepracovanému spojovaciemu systému zámkov a vysokej kvalite použitého materiálu. Po zatrávnení je dlažba takmer neviditeľná. Jej položenie je jednoduché a zvládne ho každý.

GP40 čierna 385x385x40 mm  - Cena s DPH: 2,83 €/ks

 

Rozmer jednej dlaždice: 38,5 cm x 38,5 cm x 4 cm (~ 0,148 m2)
Členenie jednej dlaždice: raster 6 x 6 = 36 otvorov o veľkosti cca 6 x 6 cm
Hrúbka steny dlaždice: 3-3,5 mm
Biologicky aktívna oblasť: voľný priestor 87% povrchu / hmota 17% povrchu
Hmotnosť: 1 ks váži 0,9 kg (1m2 váži cca 6 kg)
Prípustné normové zaťaženie: do 300 t / m2 bez výplne (s výplňou sa ešte zvyšuje)
Povolené zaťaženie jednej nápravy: až 240 kN

Dlažba GP40 je vhodná najmä pre štrkové i zatrávnené parkoviská na sídliskách, príjazdové cesty, vjazdy do garáží, požiarné prístupy, odstavné a skladovacie plochy (aj pre ľahkú nákladnú dopravu a pojazd manipulačnou technikou), spevnenie svahov, dráhové telesá, chodníky pre peších i cyklotrasy , kempy, golfové ihriská, výbehy pre zvieratá, plochy pre jazdectvo, akékoľvek plochy kde je vyžadovaná kombinácia štrku a zatrávnenie, apod.

GE25 čierna 415x415x25 mm  - Cena s DPH: 2,65 €/ks

 

Rozmer jednej dlaždice: 41 cm x 41 cm x 2,5 cm (~ 0,168 m2)
Členenie jednej dlaždice: raster 5 x 5 = 25 otvorov o veľkosti cca 7,6 x 7,6 cm
Hrúbka steny dlaždice: 4,4 mm
Biologicky aktívna oblasť: voľný priestor 88% povrchu / hmota 12% povrchu
Hmotnosť: 1 ks váži 0,7 kg (1m2 váži cca 4,2 kg)
Prípustné normové zaťaženie: do 150 t / m2 bez výplne (s výplňou sa ešte zvyšuje)
Povolené zaťaženie jednej nápravy: až 200 kN

Dlažba GE25 je vhodná najmä pre spevnenie a zabezpečenie trávnikov proti zvieratám, cestičky v záhradách a parkoch, spevnenie ciest a plôch v trávnikoch (aj bez podkladových vrstiev), prípadne súkromné parkovisko pre osobné autá.

GE30 čierna 500x500x30 mm  - Cena s DPH: 3,74 €/ks

 

Rozmer jednej dlaždice: 50 cm x 50 cm x 3 cm (~ 0,25 m2)
Členenie jednej dlaždice: raster 7 x 7 = 49 otvorov o veľkosti cca 7 x 7 cm
Hrúbka steny dlaždice: 3-4 mm
Biologicky aktívna oblasť: voľný priestor 88% povrchu / hmota 12% povrchu
Hmotnosť: 1 ks váži 1,1 kg (1m2 váži cca 4,4 kg)
Prípustné normové zaťaženie: do 150 t / m2 bez výplne (s výplňou sa ešte zvyšuje)
Povolené zaťaženie jednej nápravy: až 140 kN

Dlažba GE30 je vhodná najmä pre súkromné parkoviská, na príjazdové cesty ku garážam, turistické chodníky, cyklotrasy, cesty v záhradách a parkoch, komunikácie na golfových ihriskách, spevnené a obslužné plochy okolo stavieb (štrková drenáž), apod.

GE40 čierna 500x500x40 mm  - Cena s DPH: 4,30 €/ks

 

Rozmer jednej dlaždice: 50 cm x 50 cm x 4 cm (~ 0,25 m2)
Členenie jednej dlaždice: raster 7 x 7 = 49 otvorov o veľkosti cca 7 x 7 cm
Hrúbka steny dlaždice: 3-4 mm
Biologicky aktívna oblasť: voľný priestor 88% povrchu / hmota 12% povrchu
Hmotnosť: 1 ks váži 1,4 kg (1m2 váži cca 5,6 kg)
Prípustné normové zaťaženie: do 250 t / m2 bez výplne (s výplňou sa ešte zvyšuje)
Povolené zaťaženie jednej nápravy: až 200 kN

Dlažba GE40 je vhodná najmä pre štrkové i zatrávnené parkoviská na sídliskách, príjazdové cesty, vjazdy do garáží, požiarne prístupy, odstavné a skladovacie plochy (aj pre ľahkú nákladnú dopravu a pojazd manipulačnou technikou), spevnenie svahov, dráhové telesá, chodníky pre peších i cyklotrasy , kempy, golfové ihriská, výbehy pre zvieratá, plochy pre jazdectvo, akékoľvek plochy kde je vyžadovaná kombinácia štrku a zatrávnenie, apod.

GE40 MAX čierna 500x500x40 mm  - Cena s DPH: 4,74 €/ks

 

Rozmer jednej dlaždice: 50 cm x 50 cm x 4 cm (~ 0,25 m2)
Členenie jednej dlaždice: raster 7 x 7 = 49 otvorov o veľkosti cca 7 x 7 cm
Hrúbka steny dlaždice: 5 mm
Biologicky aktívna oblasť: voľný priestor 86% povrchu / hmota 14% povrchu
Hmotnosť: 1 ks váži 2 kg (1m2 váži cca 8 kg)
Prípustné normové zaťaženie: do 450 t / m2 bez výplne (s výplňou sa ešte zvyšuje)
Povolené zaťaženie jednej nápravy: až 360 kN

Dlažba GE40 max je vhodná najmä pre veľké parkoviská, príjazdové cesty, požiarne prístupy, odstavné a skladovacie plochy (je vhodný aj pre ťažké kamióny a pojazd manipulačnou technikou), priemyselné areály, odstavné plochy na letiskách, apod.

GE50 MAX čierna 500x500x50 mm  - Cena s DPH: 5,17 €/ks

 

Rozmer jednej dlaždice: 50 cm x 50 cm x 5 cm (~ 0,25 m2)
Členenie jednej dlaždice: raster 7 x 7 = 49 otvorov o veľkosti cca 7 x 7 cm
Hrúbka steny dlaždice: 5 mm
Biologicky aktívna oblasť: voľný priestor 86% povrchu / hmota 14% povrchu
Hmotnosť: 1 ks váži 2,3 kg (1m2 váži cca 9,2 kg)
Prípustné normové zaťaženie: do 450 t / m2 bez výplne (s výplňou sa ešte zvyšuje)
Povolené zaťaženie jednej nápravy: až 360 kN

Dlažba GE50 max je vhodná najmä pre veľké parkoviská, príjazdové cesty, požiarne prístupy, odstavné a skladovacie plochy (je vhodný aj pre ťažké kamióny a pojazd manipulačnou technikou), priemyselné areály, odstavné plochy na letiskách, apod.

S60 čierna 600x400x40 mm  - Cena s DPH: 4,26 €/ks

 

Rozmer jednej dlaždice: 60 cm x 40 cm x 4 cm (~ 0,24 m2)
Členenie jednej dlaždice: raster 6 x 9 = 54 otvorov o veľkosti cca 7 x 7 cm
Hrúbka steny dlaždice: 3-4 mm
Biologicky aktívna oblasť: voľný priestor 83% povrchu / hmota 17% povrchu
Hmotnosť: 1 ks váži 1,45 kg (1m2 váži cca 6,00 kg)
Prípustné normové zaťaženie: do 300 t / m2 bez výplne (s výplňou sa ešte zvyšuje)
Povolené zaťaženie jednej nápravy: až 240 kN

Dlažba S60 je vhodná najmä pre štrkové i zatrávnené parkoviská na sídliskách aj u rodinných domov, príjazdové cesty, vjazdy do garáží, odstavné a skladovacie plochy (aj pre ľahkú nákladnú dopravu a pojazd manipulačnou technikou), spevnenie svahov, dráhové telesá, chodníky pre peších i cyklotrasy , kempy, golfové ihriská, výbehy pre zvieratá, plochy pre jazdectvo, plochy kde je vyžadovaná kombinácia štrku a zatrávnenie, apod.

S60s čierna 605x405x40 mm  - Cena s DPH: 3,48 €/ks

 

Rozmer jednej dlaždice: 60,5 cm x 40,5 cm x 4 cm (~ 0,245 m2)
Členenie jednej dlaždice: raster 3 x 5 = 15 otvorov o veľkosti cca 13,5 x 12 cm
Hrúbka steny dlaždice: cca 3 mm
Biologicky aktívna oblasť: voľný priestor 90% povrchu / hmota 10% povrchu
Hmotnosť: 1 ks váži 0,8 kg (1m2 váži cca 3,2 kg)
Prípustné normové zaťaženie: do 100 t / m2 bez výplne (s výplňou sa ešte zvyšuje)
Povolené zaťaženie jednej nápravy: určené iba pre pešiu prevádzku

Dlažba S60s je vhodná najmä pre ťažko dostupné plochy ako sú svahy, priekopy, hrádze rybníkov, brehy i dna okrasných jazierok, korytá vodných tokov, svahy okolo ciest a diaľnic, dráhové telesa, alebo tiež drenáže okolo domov (štrková drenáž), apod.

Klinec geoPIN GP24 - 30/11 x 240 mm - Cena s DPH: 0,17 €/ks

 

Dĺžka klinca: 25 cm
Priemer klinca: 30/11 mm
Hmotnosť: 1 ks váži cca 0,03 kg

Plastový kotviaci klinec geoPIN slúži na uchytenie plastových obrubníkov geoBORDER k podkladu alebo k ukotveniu zatrávňovacích dlažieb Geosystém S60s na svahovitých plochách.

geoMARKER GM10 - Cena s DPH: 1,96 €/ks

          

Priemer kolieska parkovacej značky: 10 cm
Dĺžka klinca: 25 cm
Hmotnosť: 1 ks váži cca 0,12 kg (vrátane klinca)

Parkovacia značka geoMARKER GM10 slúži napríklad pre ľahké vyznačenie parkovacích miest.
geoMARKER je biele koliesko z umelej hmoty, ktoré sa upevňuje do zeme pomocou pozinkovaného klinca geoNAIL. Najskôr zatlčte klinec s navlečeným parkovacím kolieskom do zeme a až potom utesnite otvor pre klinec dodávaný plastovou záslepkou.
Pre vyznačenie jedného parkovacieho miesta odporúčame použiť minimálne 8 parkovacích značiek pre vyznačenie každej pozdĺžnej čiary v dĺžke 5 m a minimálne 2-3 parkovacie značky pre vyznačenie priečnej čiary.

 

Plastová zatrávňovacia dlažba geoSYSTEM je nielen ekologická, bezpečná a pevná vo všetkých oblastiach použitia vďaka prepracovanému spojovaciemu systému zámkov a vysokej kvalite použitého materiálu. Po zatrávnení je táto dlažba takmer neviditeľná. Jednou z hlavných výhod plastovej dlažby geoSYSTEM je jej nízka hmotnosť, nedochádza tak k zhutňovaniu pôdy a je umožnený ľahký rast vegetácie. Tento produkt je kompromisom umožňujúcim zladiť požiadavky na pevnú, priepustnú plochu a snahy o udržanie prirodzeného vzhľadu spravovaného povrchu. Je mimoriadne vhodný na veľké zelenené plochy v teréne, príjazdových cestách, parkoviskách, zjazdovkách a chodníkoch.
Po výseve trávy alebo za použitia štrkovej výplne, sa mriežky stanú prakticky neviditeľné. Vďaka tomu, dizajnéri a investori môžu plne využiť estetických kvalít prírodných povrchov a vzhľad upraviť v meniace sa farby alebo textúry. Súčasne poskytuje táto zatrávňovacia dlažba veľkú odolnosť proti mechanickému poškodeniu.

ILUSTRAČNÉ VIDEA

Zobrazenie farebnosti na monitore alebo inom zobrazovacom zariadení nemusí zodpovedať farbe a odtieňu skutočného produktu.Objednávať môžete e-mailom na jiri.dosedla@gmail.com alebo pomocou objednávkového formulára. Podrobné informácie o výrobkoch a cenníky celého sortimentu na www.stavebny-raj.sk. Obchodná riaditeľka p. Miriam Purašová, tel.: +421 907 644 982. Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou. Cenu za dopravu Vám vypočítáme podľa miesta dodania a váhy tovaru. U všetkých nami ponúkaných produktov zabezpečujeme v prípade potreby odborné poradenstvo. S výrobkami od našej spoločnosti sa nielen Vaša stavba bude cítiť ako v raji.


Naša ponuka taktiež na:

www.fasadainak.sk | www.interieroveobklady.sk | www.plastoveobklady.sk | www.fasadnesystemy.sk | www.flexibilneobklady.sk | www.korkovefasady.sk


Dokumenty


Foto


Potrebujete poradiť?

Miriam Purašová

Obchodná riaditeľka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika