Hlavná navigácia
Navigácia

GeoSYSTEM

Aktuálne ceny sú platné iba pri tovare a množstve, ktoré máme na sklade. Pokiaľ objednáte tovar (alebo množstvo), ktorý nemáme na sklade, nedokážeme vám ceny garantovať. Pokiaľ dôjde k zvýšeniu ceny pri vašej objednávke, budeme vás informovať a budete mať možnosť objednávku zrušiť alebo upraviť.

Termín dodania 1 - 6 týždňov. V termíne dodania a dostupnosti tovaru môže dôjsť kedykoľvek k zmene, v týchto prípadoch Vás budeme informovať.

Plastová zatrávňovacia dlažba GeoSYSTEM je ekologická, bezpečná a pevná vo všetkých oblastiach použitia vďaka prepracovanému spojovaciemu systému zámkov a vysokej kvalite použitého materiálu. Po zatrávnení je dlažba takmer neviditeľná. Jej položenie je jednoduché a zvládne ho každý.

GP40 čierna 385x385x40 mm  - Cena s DPH: 2,57 €/ks

 

Rozmer jednej dlaždice: 38,5 cm x 38,5 cm x 4 cm (~ 0,148 m2)
Členenie jednej dlaždice: raster 6 x 6 = 36 otvorov o veľkosti cca 6 x 6 cm
Hrúbka steny dlaždice: 3-3,5 mm
Biologicky aktívna oblasť: voľný priestor 87% povrchu / hmota 17% povrchu
Hmotnosť: 1 ks váži 0,9 kg (1m2 váži cca 6 kg)
Prípustné normové zaťaženie: do 300 t / m2 bez výplne (s výplňou sa ešte zvyšuje)
Povolené zaťaženie jednej nápravy: až 240 kN

Dlažba GP40 je vhodná najmä pre štrkové i zatrávnené parkoviská na sídliskách, príjazdové cesty, vjazdy do garáží, požiarné prístupy, odstavné a skladovacie plochy (aj pre ľahkú nákladnú dopravu a pojazd manipulačnou technikou), spevnenie svahov, dráhové telesá, chodníky pre peších i cyklotrasy , kempy, golfové ihriská, výbehy pre zvieratá, plochy pre jazdectvo, akékoľvek plochy kde je vyžadovaná kombinácia štrku a zatrávnenie, apod.

GE25 čierna 415x415x25 mm  - Cena s DPH: 2,48 €/ks

Rozmer jednej dlaždice: 41 cm x 41 cm x 2,5 cm (~ 0,168 m2)
Členenie jednej dlaždice: raster 5 x 5 = 25 otvorov o veľkosti cca 7,6 x 7,6 cm
Hrúbka steny dlaždice: 4,4 mm
Biologicky aktívna oblasť: voľný priestor 88% povrchu / hmota 12% povrchu
Hmotnosť: 1 ks váži 0,7 kg (1m2 váži cca 4,2 kg)
Prípustné normové zaťaženie: do 150 t / m2 bez výplne (s výplňou sa ešte zvyšuje)
Povolené zaťaženie jednej nápravy: až 200 kN

Dlažba GE25 je vhodná najmä pre spevnenie a zabezpečenie trávnikov proti zvieratám, cestičky v záhradách a parkoch, spevnenie ciest a plôch v trávnikoch (aj bez podkladových vrstiev), prípadne súkromné parkovisko pre osobné autá.

GE30 čierna 500x500x30 mm  - Cena s DPH: 3,78 €/ks

Rozmer jednej dlaždice: 50 cm x 50 cm x 3 cm (~ 0,25 m2)
Členenie jednej dlaždice: raster 7 x 7 = 49 otvorov o veľkosti cca 7 x 7 cm
Hrúbka steny dlaždice: 3-4 mm
Biologicky aktívna oblasť: voľný priestor 88% povrchu / hmota 12% povrchu
Hmotnosť: 1 ks váži 1,1 kg (1m2 váži cca 4,4 kg)
Prípustné normové zaťaženie: do 150 t / m2 bez výplne (s výplňou sa ešte zvyšuje)
Povolené zaťaženie jednej nápravy: až 140 kN

Dlažba GE30 je vhodná najmä pre súkromné parkoviská, na príjazdové cesty ku garážam, turistické chodníky, cyklotrasy, cesty v záhradách a parkoch, komunikácie na golfových ihriskách, spevnené a obslužné plochy okolo stavieb (štrková drenáž), apod.

GE40 čierna 500x500x40 mm  - Cena s DPH: 4,26 €/ks

Rozmer jednej dlaždice: 50 cm x 50 cm x 4 cm (~ 0,25 m2)
Členenie jednej dlaždice: raster 7 x 7 = 49 otvorov o veľkosti cca 7 x 7 cm
Hrúbka steny dlaždice: 3-4 mm
Biologicky aktívna oblasť: voľný priestor 88% povrchu / hmota 12% povrchu
Hmotnosť: 1 ks váži 1,4 kg (1m2 váži cca 5,6 kg)
Prípustné normové zaťaženie: do 250 t / m2 bez výplne (s výplňou sa ešte zvyšuje)
Povolené zaťaženie jednej nápravy: až 200 kN

Dlažba GE40 je vhodná najmä pre štrkové i zatrávnené parkoviská na sídliskách, príjazdové cesty, vjazdy do garáží, požiarne prístupy, odstavné a skladovacie plochy (aj pre ľahkú nákladnú dopravu a pojazd manipulačnou technikou), spevnenie svahov, dráhové telesá, chodníky pre peších i cyklotrasy , kempy, golfové ihriská, výbehy pre zvieratá, plochy pre jazdectvo, akékoľvek plochy kde je vyžadovaná kombinácia štrku a zatrávnenie, apod.

GE40 MAX čierna 500x500x40 mm  - Cena s DPH: 5,04 €/ks

Rozmer jednej dlaždice: 50 cm x 50 cm x 4 cm (~ 0,25 m2)
Členenie jednej dlaždice: raster 7 x 7 = 49 otvorov o veľkosti cca 7 x 7 cm
Hrúbka steny dlaždice: 5 mm
Biologicky aktívna oblasť: voľný priestor 86% povrchu / hmota 14% povrchu
Hmotnosť: 1 ks váži 2 kg (1m2 váži cca 8 kg)
Prípustné normové zaťaženie: do 450 t / m2 bez výplne (s výplňou sa ešte zvyšuje)
Povolené zaťaženie jednej nápravy: až 360 kN

Dlažba GE40 max je vhodná najmä pre veľké parkoviská, príjazdové cesty, požiarne prístupy, odstavné a skladovacie plochy (je vhodný aj pre ťažké kamióny a pojazd manipulačnou technikou), priemyselné areály, odstavné plochy na letiskách, apod.

GE50 MAX čierna 500x500x50 mm  - Cena s DPH: 5,39 €/ks

Rozmer jednej dlaždice: 50 cm x 50 cm x 5 cm (~ 0,25 m2)
Členenie jednej dlaždice: raster 7 x 7 = 49 otvorov o veľkosti cca 7 x 7 cm
Hrúbka steny dlaždice: 5 mm
Biologicky aktívna oblasť: voľný priestor 86% povrchu / hmota 14% povrchu
Hmotnosť: 1 ks váži 2,3 kg (1m2 váži cca 9,2 kg)
Prípustné normové zaťaženie: do 450 t / m2 bez výplne (s výplňou sa ešte zvyšuje)
Povolené zaťaženie jednej nápravy: až 360 kN

Dlažba GE50 max je vhodná najmä pre veľké parkoviská, príjazdové cesty, požiarne prístupy, odstavné a skladovacie plochy (je vhodný aj pre ťažké kamióny a pojazd manipulačnou technikou), priemyselné areály, odstavné plochy na letiskách, apod.

S60 čierna 600x400x40 mm  - Cena s DPH: 4,26 €/ks

Rozmer jednej dlaždice: 60 cm x 40 cm x 4 cm (~ 0,24 m2)
Členenie jednej dlaždice: raster 6 x 9 = 54 otvorov o veľkosti cca 7 x 7 cm
Hrúbka steny dlaždice: 3-4 mm
Biologicky aktívna oblasť: voľný priestor 83% povrchu / hmota 17% povrchu
Hmotnosť: 1 ks váži 1,45 kg (1m2 váži cca 6,00 kg)
Prípustné normové zaťaženie: do 300 t / m2 bez výplne (s výplňou sa ešte zvyšuje)
Povolené zaťaženie jednej nápravy: až 240 kN

Dlažba S60 je vhodná najmä pre štrkové i zatrávnené parkoviská na sídliskách aj u rodinných domov, príjazdové cesty, vjazdy do garáží, odstavné a skladovacie plochy (aj pre ľahkú nákladnú dopravu a pojazd manipulačnou technikou), spevnenie svahov, dráhové telesá, chodníky pre peších i cyklotrasy , kempy, golfové ihriská, výbehy pre zvieratá, plochy pre jazdectvo, plochy kde je vyžadovaná kombinácia štrku a zatrávnenie, apod.

S60s čierna 605x405x40 mm  - Cena s DPH: 3,48 €/ks

Rozmer jednej dlaždice: 60,5 cm x 40,5 cm x 4 cm (~ 0,245 m2)
Členenie jednej dlaždice: raster 3 x 5 = 15 otvorov o veľkosti cca 13,5 x 12 cm
Hrúbka steny dlaždice: cca 3 mm
Biologicky aktívna oblasť: voľný priestor 90% povrchu / hmota 10% povrchu
Hmotnosť: 1 ks váži 0,8 kg (1m2 váži cca 3,2 kg)
Prípustné normové zaťaženie: do 100 t / m2 bez výplne (s výplňou sa ešte zvyšuje)
Povolené zaťaženie jednej nápravy: určené iba pre pešiu prevádzku

Dlažba S60s je vhodná najmä pre ťažko dostupné plochy ako sú svahy, priekopy, hrádze rybníkov, brehy i dna okrasných jazierok, korytá vodných tokov, svahy okolo ciest a diaľnic, dráhové telesa, alebo tiež drenáže okolo domov (štrková drenáž), apod.

Klinec geoPIN GP24 - 30/11 x 240 mm - Cena s DPH: 0,26 €/ks

Dĺžka klinca: 25 cm
Priemer klinca: 30/11 mm
Hmotnosť: 1 ks váži cca 0,03 kg

Plastový kotviaci klinec geoPIN slúži na uchytenie plastových obrubníkov geoBORDER k podkladu alebo k ukotveniu zatrávňovacích dlažieb Geosystém S60s na svahovitých plochách.

Kotva univerzálna geoPEG GP38 - 42/47 x 380 mm - Cena s DPH: 2,13 €/ks

Dĺžka kotvy: 38 cm
Prierez kotvy :cca 33/37 mm
Hmotnosť: 1 ks váži cca 0,15 kg

Plastová kotva geoPEG GP38 je 38 cm dlhá. Hlava s rozmermi 42 × 47 mm umožňuje ľahšie zasunutie kotvy do zeme. Prídavné zuby na hrote zase dokonale zabraňujú jeho vykĺznutiu zo zeme. Plastovú kotvu je možné použiť ako stabilizáciu pre dlažbu geoSYSTEM S60 na svahoch, tam kde je vyžadované silnejšie ukotvenie, ale aj ako kotvu pre stanové úväzky, stabilizáciu ovocných stromov a kríkov, apod.

geoMARKER GM10 - Cena s DPH: 2,13 €/ks

Priemer kolieska parkovacej značky: 10 cm
Dĺžka klinca: 25 cm
Hmotnosť: 1 ks váži cca 0,12 kg (vrátane klinca)

Parkovacia značka geoMARKER GM10 slúži napríklad pre ľahké vyznačenie parkovacích miest.
geoMARKER je biele koliesko z umelej hmoty, ktoré sa upevňuje do zeme pomocou pozinkovaného klinca geoNAIL. Najskôr zatlčte klinec s navlečeným parkovacím kolieskom do zeme a až potom utesnite otvor pre klinec dodávaný plastovou záslepkou.
Pre vyznačenie jedného parkovacieho miesta odporúčame použiť minimálne 8 parkovacích značiek pre vyznačenie každej pozdĺžnej čiary v dĺžke 5 m a minimálne 2-3 parkovacie značky pre vyznačenie priečnej čiary.

Plastová zatrávňovacia dlažba geoSYSTEM je nielen ekologická, bezpečná a pevná vo všetkých oblastiach použitia vďaka prepracovanému spojovaciemu systému zámkov a vysokej kvalite použitého materiálu. Po zatrávnení je táto dlažba takmer neviditeľná. Jednou z hlavných výhod plastovej dlažby geoSYSTEM je jej nízka hmotnosť, nedochádza tak k zhutňovaniu pôdy a je umožnený ľahký rast vegetácie. Tento produkt je kompromisom umožňujúcim zladiť požiadavky na pevnú, priepustnú plochu a snahy o udržanie prirodzeného vzhľadu spravovaného povrchu. Je mimoriadne vhodný na veľké zelenené plochy v teréne, príjazdových cestách, parkoviskách, zjazdovkách a chodníkoch.
Po výseve trávy alebo za použitia štrkovej výplne, sa mriežky stanú prakticky neviditeľné. Vďaka tomu, dizajnéri a investori môžu plne využiť estetických kvalít prírodných povrchov a vzhľad upraviť v meniace sa farby alebo textúry. Súčasne poskytuje táto zatrávňovacia dlažba veľkú odolnosť proti mechanickému poškodeniu.

ILUSTRAČNÉ VIDEA


Zobrazenie farebnosti na monitore alebo inom zobrazovacom zariadení nemusí zodpovedať farbe a odtieňu skutočného produktu.Objednávať môžete e-mailom na jiri.dosedla@gmail.com alebo pomocou objednávkového formulára. Podrobné informácie o výrobkoch a cenníky celého sortimentu na www.stavebny-raj.sk. Obchodná riaditeľka p. Miriam Purašová, tel.: +421 907 644 982. Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou službou. Cenu za dopravu Vám vypočítáme podľa miesta dodania a váhy tovaru. U všetkých nami ponúkaných produktov zabezpečujeme v prípade potreby odborné poradenstvo. S výrobkami od našej spoločnosti sa nielen Vaša stavba bude cítiť ako v raji.


Naša ponuka taktiež na:

www.fasadainak.sk | www.interieroveobklady.sk | www.plastoveobklady.sk | www.fasadnesystemy.sk | www.flexibilneobklady.sk | www.korkovefasady.sk


Dokumenty


Foto


Potrebujete poradiť?

Miriam Purašová

Obchodná riaditeľka

Jiří Dosedla

Odbyt, logistika


Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací